KONTAKT


LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.
20-445 LUBLIN
Ul. ZEMBORZYCKA 53

S±d Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000094447
REGON: 430850211
NIP: 946-21-32-479

Sekretariat
e-mail: sekretariat@lprinz.lublin.pl
Centrala tel.: (+48 81) 744 50 11, (+48 81) 744 11 84
Fax.: (+48 81) 744 11 64

Dział Marketingu i Przygotowania Technicznego
e-mail: marketing@lprinz.lublin.pl
Tel.: (+48 81) 744 50 11 wew.218,210

Dział Wykonawstwa
e-mail: wykonawstwo@lprinz.lublin.pl
Tel.: (+48 81) 744 50 11 wew.268