REALIZACJE


LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ
WYKAZ ROBÓT DROGOWYCH ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

Lp.ZamawiajacyNazwa zadania i robotyWartość (w tys. zł)Termin realizacji
1.Dyrekcja inwestycji Miejskich Spółka z o.o.Sięgacz od ul. Kraszewskiego w Lublinie75,8507.09.2006 - 31.05.2007 r.
2.Dyrekcja inwestycji Miejskich Spółka z o.o.Wykonanie ulicy F. S. Jezierskiego i M. Kuncewiczowej w Lublinie433,3515.05.2006 - 31.05.2007 r.
3.EKBUD Sp. z o.o.Roboty drogowe w rejonie budynku mieszkalnego przy ulicy Kaskadowej w Lublinie384,9716.10.2006 - 26.06.2007 r.
4.Urząd Miasta LublinBudowa ulicy Ks. Brzozowskiego w Lublinie, o długości 167,20 m na odcinku od ul. Ks Franciszka do ulicy Danieleskiego w klasie "KD" wraz z przebudową sieci gazowej ś/c i sieci wodociągowej z przyłączami oraz z przebudową urządzeń teletechnicznych (odwodnienie ulicy zaprojektowano jako powierzchniowe).272,5717.05.2007 - 27.07.2007 r.
5.Dyrekcja inwestycji Miejskich Spółka z o.o.Wykonanie ulicy Poznańskiej na odcinku od ulicy Orkana do łącznika z ulicą Podhalańską w Lublinie1.467,0811.06.2007 - 14.12.2007 r.
6.Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.Przebudowa ulicy Morsztynów w Lublinie na odcinku od ulicy Krańcowej do ulicy Wł. Reymonta na odcinku od ulicy Wł. Kunickiego do ulicy Nadrzecznej w Lublinie695,8317.03.2008 - 30.09.2008 r.
7.Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o.Budowa drogi w ul. Izoldy oraz w ul. Filona (na odcinku od skrzyżowania z ul. Izoldy do dz. nr 129) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przył. wpustów deszczowych w pasie drogowym ulicy Izoldy oraz Filona w Lublinie544,3213.03.2008 - 31.07.2008 r.


WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT (rozpoczętych i zakończonych) W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

Lp.ZamawiajacyRodzaj zamówienie i miejsceCałkowita wartość zamówieniaTermin realizacji
1.Gmina Łuków pow. Łukowski woj. lubelskieModernizacja oczyszczelni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Ryżkach, Czerśli i Sieńciaszce Drugiej et. I i II5.622.985,09 zł22.04.2005 - 05.10.2007 r.
2.Urząd Miasta ZamośćKanalizacja Sanitarna na os. Rataja II etap w Zamościu w ul. Maćkowskiego, Budowlanej, Daszyńskiego, Górnej, Nasiennej, Zimowej, Bocznej Rydla i Bocznej Granicznej595.895,11 zł31.05.2006 - 30.11.2006 r.
3.Urząd Gminy w GorzkowieRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przył. domowymi w m. Gorzków Osada, Zamostek i Wielkopole528.199,91 zł14.06.2006 - 15.12.2006 r.
4.WILLOWA II Sp. z o.o.Sieć wodociągowa oraz zieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków mieszkalnych przy ulicy Kaskadowej w Lublinie395.955,64 zł17.02.2005 - 22.12.2006 r.
5.Urząd Gminy WólkaBudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Turce (II etap)890.227,67 zł27.10.2005 - 08.01.2007 r.
6.Burmistrz Miasta LubartówBudowa kanalizacji deszczowej osiedla 1 Maja w Lubartowie2.216.197,17 zł23.11.2006 - 30.06.2007 r.
7.Urząd Miasta LublinWykonanie sieci wodoc. w ul. Leszka w Lublinie od istn. studz. S na sieć φ160 na wys. skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską do studz. S10 na sieć φ160 proj. w ul. Wojciechowskiej wg odręb. oprac. wraz z sięgaczami oraz odgałęzień do posesji w granicach pasa drogowego366.043,29 zł27.02.2007 - 31.07.2007 r.
8.Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.Sieć wodoc. i kanal. sanit. w ul. Jezierskiego i Nadrzecznej w Lublinie136.890,28 zł01.02.2007 - 26.05.2007 r.
9.Miasto DęblinBudowa kanalizacji podciśnieniowej - zlewnia nr 1 - I etap w Dęblinie4.532.717,77 zł05.03.2007 - 31.12.2007 r.
10.Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Turystycznej i Kasprowicza w Lublinie1.457.508,29 zł21.11.2005 - 31.12.2007 r.
11.Dyrekcja Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sobótki w Lublinie215.115,01 zł25.05.2006 - 18.12.2006 r.
12.Prezydent Miasta ZamościaWykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 452 mb od S7 do S9, S9 - S35 + 47 mb, S6 - S24 w ul. Chmielnej i Słonecznikowej na os. Rataja w Zamościu.369.548,02 zł21.08.2007 - 17.12.2007 r.
13.Gmina WólkaBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka1.328.837,92 zł24.10.2006 - 25.03.2008 r.
14.Urząd Gminy SieciechówBudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, gm. Sieciechów - Etap II - Zadanie 1.1.386.544,03 zł16.08.2007 - 16.07.2008 r.
15.Prezydent Miasta ZamościaWykonanie sieci kanalizacji deszczowej o długości 131 mb z przykanaikmi na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Zamościu118.503,51 zł06.05.2008 - 15.08.2008 r.
16.Urząd Miasta LublinBudowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej obsługujących dzielnicę Felin w Lublinie, odcinek od ul. Witosa wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi35.015.699,97 zł10.12.2007 - 01.07.2009 r.
17.Urząd Gminy NadarzynBudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Strzeniówce10.805.558,74 zł08.2008 - 07.2010 r.
18.Urząd Gminy WólkaBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turka - III etap2.398.660,70 zł10.09.2008 - 17.12.2009 r.
19.Gmina SkierbieszówBudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miejscowości Skierbieszów - I etap3.578.166,32 zł05.02.2009 - 30.11.2009 r.
20.Urząd Gminy SieciechówBudowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, Gm. Sieciechów - etap II i III3.845.583,58 zł20.05.2009 - 30.05.2010 r.