HISTORIA


LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ
Początek działania naszego Przedsiębiorstwa rozpoczął się jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku, kiedy to następuje gwałtowny rozwój budownictwa. Wiodącą jednostką w dziedzinie budownictwa lądowo- wodnego jest "Hydrocentrum", któremu podległe były przedsiębiorstwa noszące nazwę "Hydrobudowy" w różnych częściach kraju. Do jednej z nich należało nasze Przedsiębiorstwo z siedzibą w Lublinie przy ulicy Zemborzyckiej 53.

Statutowym zadaniem przedsiębiorstwa było wykonywanie robót inżynieryjnych w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych, robót ziemnych i drogowych, budowy ujęć wody i oczyszczalni ścieków. Ponadto Przedsiębiorstwo posiadało rozbudowane zaplecze techniczne świadczące usługi nie tylko na rzecz własnych budów, ale również innych przedsiębiorstw realizujących budownictwo mieszkaniowe, zgrupowanych w Lubelskim Zjednoczeniu Budownictwa na terenie Lublina i województwa lubelskiego.

W latach 1967-1980 Przedsiębiorstwo posiadało najwięcej ciężkiego sprzętu budowlanego po prawe stronie Wisły, tzn. średnio około 102 szt. koparek, spycharek, żurawi samochodowych oraz sponad 100 szt. samochodów ciężarowych. Przedsiebiorstwo posiadało własną wytwórnię Mas Bitumicznych, a większość ulic i chodników w nowych osiedlach została wykonana przez Przedsiębiorstwo. W szczytowym okresie swej działalności załoga przedsiębiorstwa liczyła ponad 1000 osób a na terenie zaplecza działały tez warsztaty szkoleniowe dla uczniów Zasadniczej Szkoły Budowlanej.

Przedsiębiorstwo LPRInż zrealizowało setki inwestycji związanych z regionem lubelskim, z których najważniejsze to uzbrojenie w podziemne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania oraz budowa dróg, chodników i placów terenu wszystkich osiedli mieszkaniowych: LSM-u, Kalinowszczyzny, Czechowa i Felina oraz budowa kilkunastu ujęć wody, w tym ciekawej architektonicznie wierzy ciśnień w Nałęczowie oraz Oczyszczalni ścieków w Zamościu.

ZDJĘCIA

Zobacz takżę naszą galerię historyczną

Z dniem 21 kwietnia roku 1998 w wyniku sprzedaży Przedsiębiorstwo Państwowe przejęła przyjęło nazwę :Lubelskie Przedsiębiorstwo Robot Inżynieryjnych Sp. z o.o. Od tego czasu Przedsiębiorstwo nadal realizuje działalność związaną z budownictwem oraz potrzebami usługodawców, nadal nieprzerwanie prowadzi działalność w zakresie robót inżynieryjnych i nie tylko.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym KALENDARIUM.