AKTUALNOŚCI


LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ
<< Powrót

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorzany.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Jeziorzany
ul. Rynek 22
21-146 Jeziorzany

Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2011r.