AKTUALNOŚCI


LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ
<< Powrót

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, Luszewo, Ogonowo, Strzeszewo, Faustynowo, Lipiny, Brody Młockie, Wola Młocka, Kowalewko, Zygmuntowo, Dreglin, Śródborze, Zalesie, Żeleźnia, Juliszewo Brody Rumockie, Rumoka, gm. Glinojeck wraz z rurociągami tłocznymi w ramach projektu pn.: Przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.1 Gospodarka wodnościekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Glinojeck
ul. Płocka 12
06-450 Glinojeck

Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2013r.