AKTUALNOŚCI


LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ
<< Powrót

3. Budowa ulicy Domeyki w Lublinie na odcinku od ulicy Diamentowej do ulicy Wapowskiego wraz z odwodnieniem, oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną

ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miasta Lublin
Pl. Litewski 1
20-080 Lublin

Termin wykonania zamówienia: do 28.12.2011r.