AKTUALNOŚCI


LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ LPRINZ
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, Luszewo, Ogonowo, Strzeszewo, Faustynowo, Lipiny, Brody Młockie, Wola Młocka, Kowalewko, Zygmuntowo, Dreglin, Śródborze, Zalesie, Żeleźnia, Juliszewo Brody Rumockie, Rumoka, gm. Glinojeck wraz z rurociągami tłocznymi w ramach projektu pn.: Przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.1 Gospodarka wodnościekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Glinojeck
ul. Płocka 12
06-450 Glinojeck

Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2013r.

(więcej)2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorzany.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Jeziorzany
ul. Rynek 22
21-146 Jeziorzany

Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2011r.

(więcej)3. Budowa ulicy Domeyki w Lublinie na odcinku od ulicy Diamentowej do ulicy Wapowskiego wraz z odwodnieniem, oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną

ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miasta Lublin
Pl. Litewski 1
20-080 Lublin

Termin wykonania zamówienia: do 28.12.2011r.

(więcej)4. Zrealizowaliśmy inwestycję z własnych środków na zasadzie deweloperskiej. Efektem jest 6-rodzinny budynek przy ul. Sebastiana Klonowica 17 w Lublinie

Powierzchnia: 63,3m2 oraz 51,2m2 cena jedynie 4700 brutto/m2 Pozostały jeszcze tylko 3 mieszkania.

(więcej)